דוד דן לחיוב

קוד: דוד דן לחיוב בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

דברי הימים א' יב': "17 ויבאו מן-בני בנימן ויהודה עד-למצד לדויד. 18 ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם-לשלום באתם אלי לעזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד ואם-לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח. 19 ורוח לבשה את-עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן-ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד".

יש עלינו ללמוד מכאן מידה טובה מדוד, שאינו דן את האדם שבא מולו לכף חובה כמצוות הזהירות, אלא דן לכף זכות, כשהוא שם את נפשו בכפו ואת גורלו שם בכף ה'. כי השפיטה לשלילה אינה מובילה אלא לכף הקלע, כברכתה של אביגיל אליו. לכן גם מברך אותו עמשי בשלום לעוזרך, כי עזרך ה', כמו שהוא כותב - תהלים, טז',8: "שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט".

תגובות