תוספת ל: דברי הימים ב ה

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 11:13:47  18.04.2009, כתוספת/תגובה ל: דברי הימים ב ה

" ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד להלל ולהדות לה' וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר בהלל לה' כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית ה' " (דברי הימים ב', ה', 13).

כולם כאחד. וזה מזכיר את הכתוב - " שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד " (דברים, ו', 4), וכן - " ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד " (זכריה, יד', 9). וזה לא סתם מזכיר את זה, אלא שיש קשר הדוק בין הרמוניה ובין אלוהים, וביחוד - דרך הרעיון של האחדות. אף כי יש עלינו לזכור, כי בהרמוניה האחדות היא של קולות שונים - וזה כל היופי - וכן בהקבלה, כמשל, בחברה.

תגובות