האם נעשה הפסח בתקופת המלכים?

קוד: האם נעשה הפסח בתקופת המלכים? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

יאשיהו עשה פסח מפואר לה' שעליו נכתב:
מלכים ב כג22: "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה"
ובמקבילה בדברי הימים הדברים נאמרים קצת אחרת:
דברי הימים ב לה1: "ויעש יאשיהו בירושלם פסח לה' וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון"
דברי הימים ב לה18: "ולא נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם"
האומנם לא עשו מלכי ישראל את הפסח? אבל קודם בדברי הימים קראנו:
דברי הימים ב ל1: "וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית ה' בירושלם לעשות פסח לה' אלהי ישראל"
דברי הימים ב ל26: "ותהי שמחה גדולה בירושלם כי מימי שלמה בן דויד מלך ישראל לא כזאת בירושלם"
(בשלמה אכן נאמר - דברי הימים ב ח13: "ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות").
אולי הכוונה ביאשיהו שלא נעשה פסח 'כזה', כלומר מפואר כזה, אף כי אין אפשר לומר זאת על רמת השמחה שהייתה גדולה בימי חזקיהו ככתוב. ואולי הכוונה היא, כי בימי חזקיהו נעשה 'פסח שני' בחודש השני, אף כי בודאי בשנה שלאחריו חזרו לעשותו בחודש הראשון.
ואגב, עוד שני פסחים מוזכרים בתנ"ך שלא בתורה – האחד ביהושע:
יהושע ה10: "ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח בארבעה עשר יום לחדש בערב בערבות יריחו"
והאחד בעזרא:
עזרא ו19: "ויעשו בני הגולה את הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון"
גם במקור זה מצוינת השמחה –
עזרא ו22: "ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה כי שמחם ה' והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלהים אלהי ישראל"
(אף כי בתורה המצווה לשמוח היא בסוכות ושבועות בלבד ולא בפסח, אולי כדי שלא לשמוח לאידם של המצרים...).
ובתורה הפסח מוזכר בשמות, ויקרא ודברים.


תגובות