האם החומר סופי או אינסופי? בכל מקרה אי אפשר להבין

קוד: האם החומר סופי או אינסופי? בכל מקרה אי אפשר להבין בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל:

"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע... בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם" (תהילים, יט', 2, 5).
הרמב"ם ב"מורה נכוכים" בהקדמה לחלק השני אומר, שאין אפשרות מבחינת חוקי הפיזיקה שיהיה אין-סוף חומר, כך שחייב שיהיה קצה ליקום. ואולם, השכל האנושי, כשם שאין הוא מבין את מושג האינסוף בכלל ואינסוף היקום בפרט, כך אין הוא תופש את מושג הסוף, שהרי מה אם כך יש אחרי סוף זה? באותו אופן ישנן שתי גישות ביחס לראשית היקום, מבחינת הזמן והחומר - האחת הדתית אומרת כי אלהים ברא את העולם, ואילו השניה, הנחשבת ללא-דתית גורסת את קדמות העולם. ואולם, נראה שגם הגישה השניה - אי-אפשר לכנותה לא דתית, שהרי צריך אמונה רבה כדי להאמין ברעיון כל-כך בלתי-נתפש ועל-כן מיסטי, כמו קדמות העולם, הווייתו האינסופית. כל שנותר לנו לעשות, הוא להודות, בענווה, בקטנות השגתנו ולומר פרק זה בתהילים ברגש. "מה אנוש ותזכרהו?".

תגובות