גלות בגלל חטא המרגלים?

קוד: גלות בגלל חטא המרגלים? בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com


אנו יודעים שבגלל חטא המרגלים ישראל לא נכנסו לארץ. אך הנה מתברר שישנה מסורת נוספת הגורסת שזו גם סיבה לגלות:

תהילים קו:

26 וישא ידו להם להפיל אותם במדבר.

27 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות.

מסורת זו נמצאת גם ביחזקאל (כך אני קורא):

יחזקאל כ23: "גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אתם בגוים ולזרות אותם בארצות".

הידעתם זאת?

 

אגב, גם כולם יודעים שמשה לא נכנס לארץ בגלל חטא ההכאה על הסלע על מי מריבה. ואולם גם כאן ישנה מסורת חלופית הכורכת את חטאו לחטא המרגלים:

דברים א37: "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם".

תגובות