לפזר צדקה להרבה אביונים

קוד: לפזר צדקה להרבה אביונים בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל:

"פזר נתן לאביונים" (תהלים, קיב', 9).
הרמב"ם במקום אחד שואל מה עדיף, לתת לעני אחד אלף דינרי זהב, או לחלק לאלף עניים דינר זהב אחד לכל אחד. הוא עונה שעדיף לחלק, כי כך הוא מרגיל עצמו לתת צדקה. והנה עיקרון זה מופיע בפסוקנו, לא רק על-ידי הזכרת האביונים ברבים, אלא גם ובעיקר דרך השימוש בשורש פזר, שהיא פעולה שמעבר לפעם אחת. אמנם יש פסוקים אחרים, שבהם השימוש הוא בלשון יחיד, כמו - "כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון" (משלי, לא', 20), אבל אין זה מוריד מעוצמת הפסוק שלנו, מה גם ששם זה מתפרש אחרת, שהרי הפסוק מדבר באישה הנותנת לעני מתוך ביתה וממילא אין היא רואה הרבה עניים.

תגובות