פסיכיאטריה מעמדה תנ"כית

קוד: פסיכיאטריה מעמדה תנ"כית בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

תהלים קיט155: "רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו"
- אלה הפסיכיאטרים.
עובדיה א7: "ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו"
-אלה הכדורים הפסיכיאטרים.
אשר: תהלים קטו8: "כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם"
כי למה שאדם נכנע לו הוא גם משתעבד.
(אבל לפעמים יש אומרים שאין ברירה, מה דעתכם?).
אלא –
משלי יח21: "מות וחיים ביד לשון"
בעיקר יש להשיח בתורה:
תהלים קיט15: "בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך" (ועוד הרבה בתהילים).
אך גם מענייני הנפש אפשר:
איוב ז11: "גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי"
כך שפסיכולוג הוא כנראה לא כל-כך נורא, אף כי באיוב מדובר ברעים, חברים.
אף כי בספרי "יסודות הבניין" יצאתי נגד הפסיכולוגיה כפי שהיא כיום (וגם נגד הפסיכיאטריה, "המעבירה את המשקל מהנפש לגוף ופוגעת בכך בצלם האדם" ולא הרחבתי) וראה שם:
http://tora.us.fm/tnk1/messages/sofrim_hoffer_ysodot_0.html

תגובות