ירושלים כמשל לנפש

קוד: ירושלים כמשל לנפש בתנ"ך

סוג: משל

מאת: חגי הופר

אל:

"ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו" (תהילים, קכב', 3).
"ירושלם הרים סביב לה" (תהילים, קכה', 2).
ירושלים כמשל לנפש האדם במעמדה המיטבי. מצד אחד יש בה שלמות פנימית, שבאה מתוך חיבור יסודות שונות והגעה להרמוניה בהם, כך שיש בה גיוון. מצד שני היא מוקפת הרים כחומה מפני החוץ. זו התכונה הטובה היודעת להיזהר מפני הגורם החיצוני הזר ועם זאת לעכל אותו בתוכה.

תגובות