יש לכסף מוצא

קוד: יש לכסף מוצא בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל:

"כי יש לכסף מוצא" (איוב, כח', 1).
זה בא ביחס לכתוב המאוחר יותר - "והחכמה האין תמצא?" (פסוק 12), אך ניתן לקרוא אותו אף כשלעצמו ולומר, כי יש את מקור השפע וגם מקור זה, יש להודות, הוא די עלום. בעיניי הכלכלה המודרנית היא כפלא, כיצד היא מצליחה לאזן את עצמה, אך עוד יותר מזה כפלא הוא כיצד לא נגמר מקור השפע המזין את כולם. כאן צריך לומר, כי יש מקומות שבהם אין זה כך, מקומות נחשלים, שהחוסר מצוי בהם, וניתן לתהות מדוע זה כך. אני שמעתי את הטענה האומרת, שמקומות של עבודת זרה אין הברכה שורה בהם. מכאן יוצא שכל הארצות הנוצריות אינן ארצות של עבודה זרה, אדרבא - בהם הברכה שורה ביתר שאת. ארצות האסלאם ברובן, לעומת זאת, נהנות מהברכה העתיקה של ישיבה על משמני ארץ, הנפט.

תגובות