טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת - בראי הפסיכולוגיה

קוד: טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת - בראי הפסיכולוגיה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

משלי כז5: "טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת".
הפירוש הפשוט אומר, שטובה ביקורתיות כנה מהבעת אהבה הסותרת את עצמה או את הנתונים (אפשרות אחרת: אהבה נסתרת, שלא באה לידי ביטוי, אך אתייחס לאפשרות הראשונה).
והנה, הממצאים הפסיכולוגיים תומכים בזאת:
בקורס של האוניברסיטה הפתוחה – "פסיכולוגיה חברתית", כרך ב', עמ' 94, מתואר ניסוי של סוון ואל (1989), שתוצאותיו הם:
"אולם, את מי מבין השניים האחרים יעדיפו – את האדם שנתן שבחים ללא בסיס, או את האדם שביקורתו היתה מוצדקת? נמצא כי נבדקים רבים יותר העדיפו את האדם שהעריכו כי נתן משוב אמיתי, אף שהיה שלילי... סוון פירש ממצאים אלה... כמעידים על כך שיש תנאים שבהם הצורך באימות עצמי אף גובר על הצורך בהאדרה עצמית".


תגובות