בטחון לעומת זהירות

קוד: בטחון לעומת זהירות בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה" (משלי, כח', 14). (בעקבות חלום ודיבור).
לכאורה מפליא שכך נכתב, שהרי לכל אורך התנ"ך אנו מורים - "אל תירא אברם" (בראשית, טו', 1), או - "אל תירא עבדי יעקב" (ישעיה, מד', 2) ועוד רבים כאלה. אלא שזוהי מידת הזהירות הנחוצה, וכן אומרים חכמים, כי אל לו לאדם לסמוך על הנס. זהו מאזן הכוחות שיש לו שני צדדים, באחד - בטחון בה', ובשני - השמרות עצמית של האדם.

תגובות