רות נישאה לבועז לאחר "תקופת המתנה" של שלושה חודשים

קוד: רות נישאה לבועז לאחר "תקופת המתנה" של שלושה חודשים בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: יהודה איזנברג

אל: אתר דעת

תגובה ל: רות ב שנכתבה ב01:09:33  20.03.2005


[מתוך המאמר " נאמנות ואהבה במגילת רות "]

בועז לא הצליח לממש את משאלת לבה של נעמי, כי יכלה את הדבר "היום". לאחר הפרוצדורה המשפטית, בעקבותיה השתחררה רות מן הזיקה לגואל הזר, המתין בועז ולא נשא את רות עד סוף קציר החיטים. עובדה: רות הייתה עם בועז בגורן בסוף קציר השעורים, והיא ממשיכה לאסוף שבלים בשדות בועז עד סוף קציר חיטים. אם הייתה מתחתנת עם בועז מיד - לא הייתה צריכה להמשיך ולאסוף מתנות עניים משדות בעלה. מדוע המתין עוד שבועות ארוכים עד שנשא את רות לאישה?

אולי ניתן לשער, כי התקנה המוכרת לנו כ"ימי המתנה", היא זו שהנחתה את בועז. תקנה זו קובעת כי אישה לא תתחתן לפני שיעברו שלשה חודשים בין נישואיה הראשונים לשניים. "כדי שיודע אם היא מעוברת או אינה מעוברת, להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני... גיורת שנתגיירה, ממתינין תשעים יום... "(רמב"ם גירושין יא,יח-כא). תקנה זו כל כך הגיונית היא, שסביר להניח כי הופעלה עוד טרם נקבעה בידי חכמים. בועז חיכה שלושה חודשים, ורות, שבעלת כבוד עצמי הייתה, לא הסכימה לקבל מבועז דבר טרם נישואיהם. והיא ממשיכה לאסוף עם העניים אחרי הקוצרים, עד לרגע שבו היא נעשית בעלת השדות.

תגובות