ניטשה והתנ"ך: החזרה הנצחית

קוד: ניטשה והתנ"ך: החזרה הנצחית בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

בנוסף לרעיון של היון החיים, פרידריך ניטשה מעלה את הרעיון של החזרה הנצחית: פעולה שאתה עושה עכשיו, עשית אותה כבר בעבר ותעשה אותה שוב בעתיד. ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

 

"הכל הולך, הכל חוזר, גלגל הישות מסתובב לנצח. הכל מת, הכל פורח שוב. לנצח נמשכת לה שנת הישות. הכל נשבר, הכל מתאחד מחדש. לנצח בונה את בית הישות. הכל נפרד, הכל נפגש שוב, טבעת הישות נותרת נאמנה לעצמה. הישות מתחילה הכל 'עכשיו'. מסביב לכל 'כאן' מסתובבת הספינה של 'שם'. האמצע הוא בכל מקום. דרך הנצח עקומה היא". מתוך 'כה אמר זרטוסתרא', המתרפא, ב'. [1]

 

הוא שאמר קהלת:

קהלת א9: "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש".

 

ופתגם מסופוטמי אומר:

"אשר היה אמש – יהיה יום-יום". [2]

 

וישנו מקור קדום אף יותר, מהספרות המצרית:

במאמרו של ג'ון בארת "ספרות של חידוש-המלאי", בו הוא דן בספרות הפוסט-מודרניסטית, שהייתה אז בתחילת דרכה, לקראת סיומו הוא כותב את הדבר הבא:

"ננחם עצמנו בכך שאחד הטכסטים הספרותיים הקדומים ביותר שלא נעלמו (דף פפירוס מצרי מ-2500 לפנה"ס בערך, המצוטט על-ידי וולטר ג'קסון בייט במחקרו משנת 1970: עול העבר והמשורר האנגלי), מהווה תלונה. הרי זו תלונתו של הסופר (רושם הקורות חאחפרסנב) על כי הופיע מאוחר מדי על הבימה הספרותית (הוא מתלונן: "הלוואי והיו עומדות לרשותי מליצות בלתי-ידועות, ביטויים מפתיעים, בלשון שטרם השתמשו בה, ולא ביטויים שהעלו עובש בשפת אנשי-קדם")". [3]

 

הו, כמה נתחדש מאז נאמרו הדברים האלה, כמעט כל הספרות הידועה לנו! ובכל אופן דבר אחד שחוזר על עצמו הוא עצם האמירה הזו...

[1] ניטשה, פרידריך, כה אמר זרתוסטרא, תירגם ישראל אלדד, ירושלים: שוקן, תש"ל.

[2] ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם – אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, עם עובד, ת"א, 2010,עמ' 541.

[3] מתוך: עכשיו 50, 1985, עמ' 208.

תגובות