ענין רע

קוד: ענין רע בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

"ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו" (קהלת, א', 13).

העולם הוא 'ענין רע', אומר קהלת. ואולי הוא רע מכיוון שהוא עניין. האם כל עניין הוא רע? הדברים הטובים, אפשר לגרוס, באים כמאליהם, הם לא עושים עניין גדול מעצמם, משתלבים בשטח כאותו בעל חיים המסווה את עצמו. ועניין הוא מלשון 'לענות בו' שבהמשך הפסוק, אך מצלצלת בו גם מילת עינוי. קללה סינית עתיקה אומרת 'שיהיו לך חיים מעניינים'. ובאמת עניין הוא מה שמפר את הסדרים הרגילים, אשר הם, כמסתבר, הטוב (כך שהפך העניין הוא - בניין). אף כי במובן אחר גם מהם אפשר לעשות עניין לתהייה ומחקר, עניין לענות בו. אם כך האם הצירוף 'עניין רע' הוא חזרה על אותו דבר פעמיים לשם הדגשה, או ייחוד והבדלה של העניין הרע מזה הטוב? הנה כתוב, "כי בא החלום ברב עניין" (קהלת, ה', 2), וזה ביטוי נייטרלי. מאידך, אנו רואים כי עניין הוא דבר הניתן לחוטא דווקא - "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח" (קהלת, ב', 26). והנה, גם העניין של החלום מקביל ל-"וקול כסיל ברב דברים".

אז לסיכום, בקיצור, בואו לא נעשה עניין מכל דבר! (באנגלית נאמר זאת - בואו לא נעשה סצינה).

תגובות