בין תהלים וקהלת - אב ובנו

קוד: בין תהלים וקהלת - אב ובנו בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: חגי הופר

אל:

קהלת א2: "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל"
תהלים א4: "לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח"

קהלת ג1: "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"
תהלים לד2: "אברכה את ה' בכל עת תמיד תהלתו בפי"

קהלת י8: "חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש"
תהלים ז17: "ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד"

דוגמאות נוספות?

תגובות