אסטרולוגיה ביהדות?

קוד: אסטרולוגיה ביהדות? בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל:

"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" (קהלת, ג', 1).
אמנם משמעות הפסוק היא נרחבת מזה, אך ניתן לראותו גם כשיקוף של תפישה אסטרולוגית, וכזהו גם - "יודעי בינה לעתים" (דברי הימים א', יב', 33). כידוע, יש מושג כזה של אסטרולוגיה יהודית, עד שאומרים שגם אברהם עסק בכך ורש"י מפרש בברית בין הבתרים - "צא לך מאצטגניניות שלך", אף על-פי שהכתוב המפורש שולל זאת - "ואת המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים" (מלכים ב', כג', 5).

תגובות