וטוב משניהם את אשר עדן לא היה

קוד: וטוב משניהם את אשר עדן לא היה בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל:

קהלת ד': "2 ושבח אני את-המתים שכבר מתו מן-החיים אשר המה חיים עדנה. 3 וטוב משניהם את אשר-עדן לא היה אשר לא-ראה את-המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש".


תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל,

הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא,

והללו אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא.

נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא.

(תלמוד בבלי עירובין יג ע"ב).

נשאלת השאלה מדוע התווכחו בית הלל ובית שמאי, שהרי זה פסוק מפורש בקהלת. אולי הסיבה היא שלפי דעתם - או לפי דעה אחת שלהם - אין מסתמכים על קהלת, שהרי הוא אומר את כל דבריו מנקודת הראות של המיואש, כפי שאמרתי כבר פעם. אם כך ואם כך, נשאלת עוד השאלה - אם האלוהים טוב והוא ברא את העולם כדי להטיב לברואיו, כיצד ניתן לומר שנוח לו לאדם שלא נברא? החשיבה הדתית נראה לי צריכה להציע - האדם המכוון לטוב טוב שנברא והאדם המכוון לרע רע שנברא. אך יש כמובן עוד הרבה מה להאריך בזה.

תגובות