בתים מלאים כל טוב - נבואה והתגשמותה

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 17:53:44  21.04.2011, כתוספת/תגובה ל: נחמיה ט

דברים ו11: "ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת"

ומכאן בדיוק -

נחמיה ט25: "וילכדו ערים בצרות ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים כל טוב ברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרב ויאכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול"

תגובות