דגימה מ"הספר הקטן על טבע המלאכים" של יאיר זקוביץ

קוד: דגימה מ"הספר הקטן על טבע המלאכים" של יאיר זקוביץ בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

ספרו של פרופ' יאיר זקוביץ "הספר הקטן על טבע המלאכים" (דביר, 2010) מחולק לחלק עיוני ולחלק פיוטי-אינטואיטיבי. הספר מתאר את יחס המקרא, כולל הספרים החיצוניים וגם הברית החדשה, למושג המלאכים. אדגום מספר רעיונות מרכזיים בו:

 

1.

אם בעמי הסביבהה היו אלים רבים, התנ"ך המונותיאיסטי לא יכול היה לאפשר זאת ולכן הוא הורידם בדרגה לדרגת מלאכים. ואולם, עדיין הייתה קיימת הסכנה וכנראה גם המציאות של סגידה ועבודה למלאכים אלה, כמו שמשתקף, למשל בפסוק:

איוב ה1 : "קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה "

גם בברית החדשה מוזכרת "עבודת המלאכים".

 

2.

האם המלאכים אוכלים? בבראשית כן, אך מאוחר יותר הם מסרבים לאכול. גם בתלמוד ישנה מחלוקת, רבי עקיבא סובר שהם אוכלים, אך רבי ישמעאל שולל זאת ואומר שאפילו משה בהר סיני לא אכל ולא שתה 40 יום. ואולם בתנ"ך מצוי הפסוק המדבר כנראה על מזון המלאכים, שמאוחר יותר נהיה למן:

תהלים עח25 : " לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע "

המדרש שלפי רבי ישמעאל מסביר שזהו לחם הנבלע באיברים.

 

3.

האם המלאכים נבראו? בבראשית לא נאמר דבר על כך. ואולם, בפסוק אחר כנראה מוסבר לנו שהתשובה לכך חיובית:

תהלים קד4 : " עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט "

כלומר, אלוהים "עושה" את המלאכים.

 

4.

הנקודה המעניינת ביותר מבחינתי היא זו: כששלושה מלאכים ניצבים לפני אברהם אחד מהם כנראה הוא ה' בכבודו ובעצמו, שרוצה לבשר לו בעצמו על הלידה הצפויה. ואולם, רק שני המלאכים הנותרים נשלחים למלאכה השלילית של הפיכת סדום. כך גם במקומות אחרים אנו רואים שמלאכות שליליות נמסרות בידי המלאכים, כדי שלא לזהות את ה' עם הרוע:

שמואל ב כד16 : " וישלח ידו המלאך ירושלם לשחתה וינחם ה' אל הרעה ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך ה' היה עם גרן האורנה היבסי "

תהלים עח49 : " ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים "

משלי יז11 : " אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו "

משלי טז14 : " חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה "

תהלים לה5 : " יהיו כמץ לפני רוח ומלאך ה דוחה "

תהלים לה6 : " יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך ה רדפם "

ראש הפמליה הזו הוא השטן. ואמנם, ביהדות המאוחרת ידעו יפה מאוד לדבר על "מלאכי חבלה".

 

5.

כמו כן, לעיתים מלאך ה' מחליף את נוכחות ה' בכתב מטעמים של הגנה על כבוד ה':

שופטים ה23 : " אורו מרוז אמר מלאך ה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת ה' לעזרת ה' בגבורים "

שמואל ב יד17 : " ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע וה' אלהיך יהי עמך "

זכריה יב8 : " ביום ההוא יגן ה' בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך ה לפניהם "

בדוגמא האחרונה ברור שסוף הפסוק "כמלאך ה' לפניהם" בא לרכך את הכתוב המקורי שלפניו "כאלהים".

 

לסיכום, הספר חביב ויש בו לעיתים רעיונות מאירים עיניים. מעניינת בו גם ההתייחסות הנרחבת לספרים החיצוניים, הפחות מוכרים, שלא באה לידי ביטוי בדגימתי הקצרה.


תגובות