הנסיך הקטן ואלוהים הבלתי נראה

קוד: הנסיך הקטן ואלוהים הבלתי נראה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

"הנסיך הקטן" פותח בבקשה של הנסיך מהדובר שיצייר לו כבשה. אך מספר כבשים שהוא מצייר נדחות בזו אחר זו. עד שמגיע הציור המנצח:

לאחר זאת פגה סבלנותי, והיה עלי לשוב בדחיפות לפירוק המנוע. שרבטתי את הציור הזה, והסברתי לו: "זו תיבה. הכבשה אשר ביקשת נמצאת בתוכה."

הנסיך הקטן

להפתעתי אורו פניו של שופטי הצעיר:

"זה בדיוק מה שרציתי! אתה חושב שהכבשה הזאת תזדקק להרבה עשב?"

"למה?"

"כי במקום בו אני גר הכל מאד קטן..."

"לבטח יהיה שם די עשב בשבילה", אמרתי, "נתתי לך כבשה מאד קטנה."

הוא רכן על הציור: "לא כל כך קטנה... תראה, היא הלכה לישון..."

וכך התוודעתי אל הנסיך הקטן.

http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery/maly-princ/ntv-n-dh-snt-kzvpry-hnsyk-hqtn

 

כלומר, הדבר המושלם הוא הדבר שאיננו יכולים לראותו, רק לדמיין אותו.

לי הרעיון הזה מזכיר את... תפיסת אלוהים!

 

אפרט מעט:

כידוע, בעשרת הדיברות נאסר לעשות "תמונה" של אלוהים:

1.       שמות כ3: "לא תעשה לך פסל וכל  תמונה  אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ"

2.       דברים ד12: "וידבר ה' אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים  ותמונה  אינכם ראים זולתי קול"

3.       דברים ד15: "ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל  תמונה  ביום דבר ה' אליכם בחרב מתוך האש"

4.       דברים ה7: "לא תעשה לך פסל כל  תמונה  אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ"

וראה גם (לעומת זאת, אולי):

5.       איוב ד16: "יעמד ולא אכיר מראהו  תמונה  לנגד עיני דממה וקול אשמע"

(גם בחזון יחזקאל בעיקר ניתן לפרש כאיזושהי תמונה של האל. ואולם לא בזאת אעסוק פה).

וכן אומר שלמה בתום בניית המקדש:

מלכים א ח27: "כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה  השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי "

 

ומכאן שלילת גשמותו ביג' עיקרים של הרמב"ם:

"היסוד השלישי

שלילת הגשמות ממנו. וזהו שנאמין כי האחד הזה שזכרנו, אינו גוף ולא כוח בגוף, ולא ישיגוהו מאורעות הגופים כמו התנועה והמנוחה והמשכן, לא מצד עצמות ולא במקרה. ולכן שללו ממנו החכמים ז"ל החיבור והפירוד. ואמרו (חגיגה טו.) אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא עפוי. כלומר: לא פירוד ולא עורף. והוא חיבור "ולא עפוי" מלשון "ועפו בכתף פלשתים", כלומר ידחפו אותם בכתף להתחברם בהם. 
ואמר הנביא "ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש". אילו היה גוף, היה דומה לגופים, וכל מה שבא בכתבי הקודש שמתארים אותו בתוארי הגופות, כמו ההליכה והעמידה והישיבה והדיבור וכיוצא בזה - הכל דרך השאלה. וכן אמרו ז"ל (ברכות לא ע"ב) "דיברה תורה כלשון בני אדם". וכבר דיברו החכמים בזה העניין הרבה. 
והיסוד השלישי הזה הוא מורה עליו מה שנאמר "כי לא ראיתם כל תמונה". כלומר: לא הישגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא, כמו שזכרנו, אינו גוף ולא כוח בגוף. "

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/rambam/hakdamat-2.htm#6

 

נראה שרק אלוהים בלתי-נראה עשוי להיות מושלם, בדיוק כשם שרק הכבשה המדומיינת שבקופסא מספקת את הנסיך הקטן.

נקודה למחשבה ורק נקודה למחשבה! איני בא לקבוע מסמרות בדבר, למעט אולי בארון (הקודש?) המצויר.

תגובות