תגובה ל: יציאתו של צדיק

מאת: שלום

אל:

נכתב ב: 22:06:07  04.12.2005, כתוספת/תגובה ל: יציאתו של צדיק


נראה לי, וכך ראיתי בפירוש (אינני זוכר), מדוע נאמר אצל יעקב שיציאתו עשתה רושם, הרי כפי שמצויין גם אברהם ויצחק יצאו ולא נאמר עליהם כך.
אצל אברהם ויצחק-סביבתם לא ידעו גודלם בתורה ובמצוות, נכון שכיבדו אותם וכו',
אצל יעקב - שהשאיר את הוריו, יצחק ורבקה, שהם בוודאות ידעו גודלו בתורה, כלפיהם יציאתו עשתה רושם, שהנה תלמיד חכם עוזב ועובר למקום אחר.
בברכה

תגובות