המבול לא השחית את מצרים - אלא השחית רק את אזור בבל

קוד: המבול לא השחית את מצרים - אלא השחית רק את אזור בבל בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רמי ניר

אל:

הרושם המתקבל מסמל המילה "מבול" מכסה את העולם כולו...
היסטורית...הפירמידות במצרים נבנו מאות שנים לפני המבול...
ואין תיעוד על השחתת הפירמידות בשטף המבול...
אז כדאי לחיות קצת בריאלייה...
טעות תהיה לא לתת לאלהים כבוד ויכולת של בריאה נצחית (באין סוף של זמן) לפני שנטע את גן עדן לברוא בו אדם (בדמותו) "מאריך ימים"...
הלא קין יסד עיר בארץ נוד (ממזרח לגן עדן) ותושביה היו ברואי התקופה הפרה היסטורית....

בניו של נוח צאצאי שושלת אדם שנברא להיות "מאריך ימים" (כל אחד במחוזו) רק שיבחו את ברואי התקופה הפרה היסטורית...אלה לא נבראו להיות מאריכי ימים...תגובות