הגיל של נשי יעקב

קוד: הגיל של נשי יעקב בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: רמי ניר

אל:

התמונה תתקבל נכון מתוך הבנת אותו רגע קשה בחיי יעקב כאשר ראובן שכב עם בלהה...
מבחינת ראובן ובלהה - העיתוי ההיסטורי לרגע קשה זה - אחרי מות רחל...

יעקב הוליד את ראובן כאשר היה בן 79 שנה...
יעקב קיבל את רחל כאשר היה בן 85 שנה...
רחל קיבלה את בלהה שהייתה צעירה ממנה...
יעקב הוליד את דינה כאשר היה בן 90-89 שנה...
יעקב הוליד את יוסף כאשר היה בן 91 שנה - אחרי לידת יוסף חזר יעקב לכנען...
רחל ישבה על התרפים ושכנעה את לבן לא להקים אותה כי היא עדיין מדממת אחרי הלידה...
לבן האמין לרחל כי הייתה בת 27 שנה לכל היותר...

דינה נאנסה כאשר הייתה בת 12-11 שנה...
באותה שנה מתה רחל בת 37 שנה בלידת בנימין כאשר היה יעקב בן 101 שנה...

כאשר שכב ראובן עם בלהה:
ראובן היה לכל היותר בן 22-21 שנה...
בלהה הייתה לכל היותר בת 30 שנה...

יעקב היה בן 78 שנה בלילה הראשון כאשר לאה יכלה לשחק את תפקיד "רחל" בת ה-14 שנה כי הייתה בת 15 שנה...תגובות