תגובה על: ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 05:29:23  26.01.2007, כתוספת/תגובה ל: ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

בראשית מח 22: " ואני נתתי לך שכם אחד על-אחיך, אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי "...

משגה הוא לנסות לפרש פסוק זה מבלי לקבל "אמת מידה" של "תעודה" כדלקמן:
א) דברי יעקב אלה נאמרו כאשר היה יוסף בן 56 שנה...
ב) במעמד זה גם יעקב וגם יוסף הם "אבות האומה"...
ג) בשנת הולדת יוסף קנה יעקב את חלקת השדה בשכם...
ד) מאז, 39 שנה התהלך יעקב בכנען ובוודאי "לקח מיד האמרי בחרבו ובקשתו" חלקות ארץ...
ה) יעקב מחלק את הארץ בין 12 "צאצאים" והם 10 "יוצאי ירכו" (בניו) ולאיזון נותן עדיפות יתר - "שכם אחד" - לאפרים ומנשה 2 בניו של יוסף...
ו) הוכחת הבעלות המאוזנת של "2 אבות האומה" על הארץ:
1. בקבורת יעקב כ"מומיה מצרית" במערת שדה המכפלה...
2. בקבורת יוסף כ"מומיה מצרית" בחלקת השדה שקנה יעקב בשכם...תגובות