כריתת עץ...אינה עקירה עם השורש...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 23:41:06  09.06.2007, כתוספת/תגובה ל: לא תשחית את עצה

אחרי שכורתים עץ (סרק או מאכל) הוא צומח מחדש...

כריתת "עץ מאכל"...מעכבת את גידולי הפרי לשנים מספר...

לכן אין לכרות "עץ מאכל" בזמן מצור שיכול להימשך 3 שנים ויותר...תגובות