לא הרשע ראוי או זכאי לחמלה...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 10:50:14  16.12.2007, כתוספת/תגובה ל: הלכות מכות בבית המשפט

חובת ההוכחה מוטלת על השופטים ללמד את הציבור "אמות מידה"...

לא תלמד התקווה כי הרשע מביצוע עונש המלקות ייטיב את דרכיו...
אלא מידה קצובה של עונש מלקות...היא "אמת המידה" הנלמדת...
כך נמנע קלונו של המוכה...שבהקשר זה אינו ראוי לקלון...

על-כן...אל השופטים מכוון קטע זה..."וְנִקְלָה אָחִיךָ לְעֵינֶיךָ"...וודאי לא מתוך חמלה...תגובות