קידוש השם

מאת: משה כוכב

אל:

תגובה ל: 27: ייהרג ואל יעבור שנכתבה ב17:14:29  19.01.2005


 
מצוות קידוש ה' (הלכות יסודי התורה פרק ה')
א.  כל בית ישראל מצווין על קידוש השם..., שנאמר
" וְנִקְדַּשְׁתִּי , בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:" ( ויקרא כב,לב );
ומוזהרין שלא לחללו, שנאמר " וְלֹא תְחַלְּלוּ , אֶת-שֵׁם קָדְשִׁי" . 
כיצד ???
בשעה שיעמוד גוי ויאנוס (יכריח) את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יהרגנו, יעבור ואל ייהרג :
שנאמר במצוות, " אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם" ( ויקרא יח,ה )
ולא שימות בהם.  ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו.
ב.  במה דברים אמורים, בשאר מצוות--חוץ מעבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים .  אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תיהרג, ייהרג ואל יעבור .

תגובות