יומת - מות יומת

קוד: יומת - מות יומת בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: הרב קורמן

אל: התורה וכתבה פרק יב

תגובה ל: בין דברות ראשונים לשניים שנכתבה ב20:11:10  01.03.2005


בפרשה אחת העוסקת בשבת נאמר "מחלליה מות יומת", ו בפרשה שניה העוסקת בשבת (שמות ל"ה,א-ה) נאמר רק "יומת". בספרי "מושגים במחשבת ישראל" הסברתי את הסיבה לכך.

שם מדובר בבניית המשכן, ושם אכן היה בחילול שבת משום פגיעה בעניין אחד (מתוך שני עניינים ) של השבת. בפרשה זו נאמר: "ששת ימים תיעשה מלאכה", "תיעשה" משמע כאילו מעצמה או ע"י אחרים (ראה מכילתא ויקהל א). בעשיית המשכן לא הרגישו שהם עושים עבודה או מלאכה. הם נהנו מכל רגע. לכן אפשר היה להעלות על הדעת, שאפשר לעשות זאת גם בשבת, באה התורה ואמרה: לא, כי רק ב"ששת ימים..." יכינו את המשכן. אולם מי שהיה עובר על זה, לא נחשב כאילו הוא מבצע עבודה פיסית, לכן הוא היה עובר רק על העניין שאינו שובת כזכר להשלמת הבריאה, לכן, נאמר רק "יומת" בלבד.

תגובות