ממחרת השבת = ממחרת שביתת המן בכניסה לארץ

קוד: ממחרת השבת = ממחרת שביתת המן בכניסה לארץ בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: ניצן חמיאל

אל:

ממחרת השבת = ממחרת שביתת המן בכניסה לארץ
http://pshat.com/חידת-ממחרת-השבת/תגובות