בצורת - ישראל מתייבשת - עצירת גשמים ומשמעותה הרוחנית

קוד: בצורת בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: