צפניה א - הכל כולל הכל

קוד: מבנה צפניה א בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: כפית ה'תשס"ב אלול

צפניה מנבא על סוף העולם. הסוף של הכל.

בפסוק הראשון של הנבואה (צפניה א2) הוא אומר: "אסוף אסף כל מעל פני האדמה, נאום ה'". ובהמשך הנבואה הוא מפרט את המילה "כל" - הוא עובר על כל העולם בצורה מסודרת, ומסביר שה"כל" כולל ממש הכל:
בפסוק הבא (א7) מסביר צפניה מהו האירוע שיביא לסוף של הכל: "הס מפני ד' ה', כי קרוב יום ה', כי הכין ה' זבח, הקדיש קרואיו": עוד מעט יבוא יום ה', היום שבו יטבח ה' את הכל (ייתכן שהנביא נמצא בבית-המקדש, כאמור  למעלה, ולכן הוא משתמש בדימוי של זבח).

ובפסוקים הבאים הוא שוב מסביר שכולם - כולל כולם - ייטבחו ביום ה':

 

לאחר שצפניה תיאר באופן כל-כך ממצה את הסוף של הכל - קשה להאמין שיש עוד תקוה. אבל בכל זאת יש תקוה, כמו שיתאר הנביא בפרק הבא.

 

תגובות