דמי יזרעאל

קוד: ביאור:הושע א4 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מגדים לה

במל"ב ט-י מסופר שיהוא מרד ביהורם-בן-אחאב מלך ישראל, הרג אותו בעמק יזרעאל ועלה לשלטון במקומו. המרד נעשה במצוות נביאי ה', וזכה לברכת ה' (מל"א י 30). אבל יש מקום אחד בתנ"ך שבו אנו מוצאים, לכאורה, ביקורת ישירה על מעשיו של יהוא בעמק יזרעאל: "...קרא שמו יזרעאל; כי עוד מעט, ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, וְהִשְבַּתִּי ממלכות בית ישראל." (הושע א 04). פרשני ימי הביניים הסבירו את הפסוק בשתי דרכים:

 1. צאצאיו של יהוא ייענשו על כך שיהוא השמיד את בית-אחאב, כי הם הלכו בדרכיו של בית-אחאב ובכך הראו שההשמדה היתה לשווא. פירוש זה אינו סביר משתי סיבות:
  • המלכים לבית יהוא לא הלכו בדרכיו של בית-אחאב: הם לא עבדו את הבעל אלא עבדו את ה'. חטאם היחיד היה שהם השתמשו, לצורך עבודת ה', בעגלים שעשה ירבעם. הכתוב מבחין בין "חטאות ירבעם" לבין "חטאות אחאב", וברור מהפסוקים ש"חטאות אחאב" חמורות הרבה יותר (ע' מל"א טז 31).
  • הפירוש אינו מתאים להשקפת היהדות. מצאנו בדברי חז"ל, שכאשר אדם עושה תשובה מאהבה – "עוונות נהפכים לו לזכויות". אך לא מצאנו בשום מקום את הכיוון ההפוך – שכאשר אדם חוטא "זכויות נהפכים לו לעוונות". לא ייתכן שהמצווה שקיים יהוא, בכך שהשמיד את בית אחאב בדבר ה', תיחשב כעוון לבניו – אף אם הם חוטאים.
   יעל (תגובה): לפעמים זה הגיוני שזכויות יהפכו לעוונות. אפשר להקביל את זה לפוליטיקה: כשאדם ימני (למשל) מגיע לשלטון ומתנהג בצורה "שמאלנית", זה גורם הרבה נזק לימין, כי השמאל יכול להגיד "הנה - המועמד הכי ימני שאפשר הגיע לשלטון וגם הוא נוהג בדרך שלנו - אז כנראה שאין אפשרות אחרת". ככל שהוא היה קודם יותר ימני, הנזק יהיה יותר גדול. באותו אופן, כשאדם כמו יהוא הולך ועובד עגלים - זה גורם נזק גדול לעבודת ה', הרבה יותר מאשר כשאדם רגיל עובד אותם, כי אנשים אומרים "אם אפילו יהוא, שהשמיד את עבודת הבעל, עובד את העגלים - כנראה שזה מותר". לפי זה, ייתכן שדווקא המעשה הטוב שעשה יהוא - השמדת הבעל מישראל - מגדיל את השפעת הפשעים שלו ושל ביתו.

 2. צאצאיו של יהוא ייענשו על כך שיהוא השמיד את בית-אחאב, כי יהוא לא התכוון במעשיו לקיים את ציווי ה' אלא לעלות לשלטון. פירוש זה אינו סביר:
  • ה' אומר ליהוא: "יען אשר הטיבת לעשות הישר בעיני -- ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב..." (י 30). לענ"ד, ההדגשה של 'טוב' ו'ישר' והזכרת ה'לבב', מעידות שגם כוונות הלב של יהוא היו טובות וטהורות.
  • גם אם לא נקבל פירוש זה לפסוק -- ברור מכאן שה' לא הוכיח את יהוא על כוונות הלב שלו, כלומר – גם אם כוונותיו של יהוא לא היו טהורות, ה' לא חשב שזהו חטא חמור שראוי להוכיח את יהוא עליו. ואם זהו חטא קל כל-כך – איך ייתכן שהחטא הזה יישמר לארבעה דורות של צאצאים?!

לכן נראה לנו שיש לפרש את הפסוק באופן אחר:
 1. ע"פ המלבי"ם, הביטוי "דמי יזרעאל" מציין את הפורענות שבאה על בית אחאב בעמק יזרעאל. לפי זה, משמעות הנבואה "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא" היא: "אביא על בית יהוא את אותה פורענות שהבאתי בעמק יזרעאל [על בית אחאב].
 2. ייתכן שהביטוי "דמי יזרעאל" מציין את דמיו של נבות היזרעאלי, דמים שהפכו לסמל לדמיו של אזרח תמים שנשפכו במשפט מעוקל. ייתכן שמקרים כאלה קרו גם בימיו של הנביא הושע (כמו שמפורש בהושע ד 02: "אלה וכחש ורצח וגנב ונאף; פרצו, ודמים בדמים נגעו"), ואותם יפקוד ה' על המלכים.
 3. ייתכן שהביטוי "דמי יזרעאל" אינו רומז לשום אירוע הסטורי, אלא מתייחס לאירועים שקרו בזמנו של הנביא – לרציחות שנעשו במלכות יזרעאל. ה' מטיל על המלכים מבית יהוא את האחריות לרציחות שנעשו בזמן שלטונם.

תגובות