מי היה החבר הראשון של אשתו של הושע?

קוד: מי היה החבר הראשון של אשתו של הושע בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 10

שאלות

הושע לא הסתדר עם אשתו. היחסים ביניהם התדרדרו עד כדי כך שהוא לא יכל אפילו לדבר איתה, ולכן פנה לילדים שלה ואמר להם (ב4-5): ריבו באמכם, ריבו, כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה! פן... והמתיה בצמא! . אם אמכם לא תפסיק לזנות ולנאוף - אני אמית אותה בצמא!

בנוסף לאיומים, החליט הושע לנקוט בפעולות פיזיות כדי למנוע מאשתו ללכת אחרי מאהביה (ב8-9): לכן הנני שך את דרכך בסירים; וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורידפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא .

תשובות

לכל תשובה יש משמעות במשל ובנמשל:


משל נמשל
תשובה מקורית

*

*

תשובה מקובלת

*

*

תשובות ע"פ המשל

תשובה מקורית

לפני שהושע לקח את האשה, היא חיה עם איש. הוא היה מאד חופשי ופתוח ולא מנע ממנה ללכת למאהבים.

{ייתכן שהיו לה מאותה תקופה "ילדי זנונים", וכשהנביא לקח אותה - הוא לקח יחד איתה את "ילדי הזנונים" שלה}.

תשובה מקובלת

הפירוש המקובל הוא, שכשהאשה אמרה אישי הראשון היא התכוונה להושע.

לאחר שהאשה עשתה את כל המאמצים האפשריים להגיע למאהביה (טיפסה על גדרות, עברה דרך קוצים וכו'), ונכשלה בכולם - היא החליטה סוף-סוף לחזור להושע. היא עדיין לא אהבה אותו, אלא החליטה לחזור אליו משיקולים תועלתיים: כי טוב לי אז מעתה .

 

תשובות ע"פ הנמשל

תשובה מקורית - נמשל

שלושת הילדים שנולדו לאשה אחרי שנישאה להושע מסמלים שלוש תקופות עוקבות במלכות ישראל - החל מבית יהוא (להרחבה ע' כאן).

לכן, התקופה שלפני נישואי האשה להושע מסמלת את התקופה שלפני בית יהוא - כלומר בית אחאב.

בתקופה הזאת היתה ממלכת ישראל, כביכול, "נשואה" לבעל - עבודת הבעל היתה העבודה הרשמית בממלכה.

התקופה הזאת התאפיינה במתירנות רבה בכל התחומים.

ואז שלח ה' את אליהו, ששלח את אלישע, ששלח שליח למשוח את יהוא בן נמשי למלך על ישראל, ולהשמיד את בית אחאב. גם עבודת הבעל חוסלה. מכאן והלאה חזרה ממלכת ישראל להיות "נשואה" לה'.

אבל היחסים ביניהם לא היו טובים - זמן קצר לאחר ה"נישואין" החלה ממלכת ישראל לזנות אחרי "מאהבים" - לכרות בריתות עם עמים זרים.

כמו שהוסבר במקום אחר, הילדים מסמלים את המנהיגים הרוחניים של העם - הכהנים והנביאים. ה' פנה אליהם ואמר להם ריבו באמכם , כלומר הוכיחו את ממלכת ישראל, כי אם היא לא תפסיק לזנות - אני אהפוך אותה לארץ מדבר - והמתיה בצמא .

בנוסף לאיומים, ה' נקט בפעולות פיזיות כדי למנוע מעם ישראל "לזנות" עם עמים זרים (הרחיק ביניהם בצורה כלשהי).

ממלכת ישראל לא הושפעה לטובה מתוכחות הנביאים ומהבידוד הבינלאומי שנכפה עליה, להפך: זה רק גרם לה לרצות לחזור לעבודת הבעל שהיתה בתקופת בית אחאב.

לכן ה' המשיך להוכיח את ממלכת ישראל ולהזכיר לה את כל הטובות שעשה עמה, בתקוה שבסוף היא תחזור בתשובה, תעבוד את ה' באהבה ולא תזכור עוד את עבודת הבעל.

 

תשובה מקובלת - נמשל

לאחר שממלכת ישראל עשתה את כל המאמצים האפשריים להצליח בעזרתם של עמים זרים ואלים זרים, ונכשלה בכולם - היא החליטה סוף-סוף לצעוק אל ה'. היא עדיין לא אהבה אותו, אלא החליטה לחזור אליו משיקולים תועלתיים: כי טוב לי אז מעתה .

לכן ה' המשיך להוכיח את ממלכת ישראל, בתקוה שבסופו של דבר היא תעבוד אותו מאהבה ולא רק מחוסר-ברירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות