אשתו השניה של הושע

קוד: אשתו השניה של הושע בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 10; לא גמור

1.

2 ואכרהָ לי בחמישה עשר כסף, וחומר שעורים, ולתך שעורים – ה' ציווה על הנביא (פסוק 1) רק לאהוב את האשה ולא לקנות אותה!

3 ואומר אליה: 'ימים רבים תשבי לי, לא תזני, ולא תהיי לאיש; וגם אני אלייך – מה זה 'וגם אני אלייך'? ואם חסרה מילה – למה חסרה מילה?

4 כי ימים רבים יישבו בני ישראל -- אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה, ואין איפוד ותרפים. { פירוש אפשרי: אין מלך – מאת ה', ואין שר –מאת הגויים; ואין זבח – לה', ואין מצבה – לע"ז; ואין אפוד – לה', ו אין תרפים – לע"ז. }

5 אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את ה’ אלוהיהם, ואת דוד מלכם; ופחדו אל ה’ ואל טובו באחרית הימים.

 

תגובות