משל התנור והעוגה

קוד: משל התנור והעוגה בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 12

תככים, ניאוף ורציחות בצמרת השלטון של מלכות שומרון מתוארים בדברי הנביא הושע [ז 1 - 8]: כרופאי לישראל, ונגלה עוון אפריים ורעות שומרון -- כי פעלו שקר; וגנב יבוא, פשט גדוד בחוץ. ובל יאמרו ללבבם, כל רעתם זכרתי; עתה סבבום מעלליהם, נגד פניי היו. ברעתם, ישמחו מלך; ובכחשיהם, שרים.

בהמשך יש שלושה פסוקים שמשווים את חטאי בנ"י לתנור:

  1. כולם מנאפים,כמו תנור בוערה מאופה; ישבות מעיר, מלוש בצק עד חומצתו.
  2. יום מלכנו, החלו שרים חמת מיין; משך ידו את לוצצים. כי קירבו כתנור ליבם באורבם : כל הלילה ישן אופהם. בוקר הוא בוער כאש להבה.
  3. כולם ייחמו כתנור,ואכלו את שופטיהם; כל מלכיהם נפלו, אין קורא בהם אליי.

למה נזכר אותו דימוי שלוש פעמים? מה ההבדל בין הפסוקים?

תגובות