הקרב על עגל הזהב ב

קוד: הקרב על עגל הזהב ב בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: אראל

אל:

כמה פסוקים בתנ"ך מלמדים, שבימי הנביא הושע, היו בישראל מלחמות אזרחים סביב עגלי הזהב; היו שני מלכים שניסו לבטל את עבודת העגלים, אבל העם מרד בהם, וכתוצאה מכך, המצב הפנימי והחיצוני של עם ישראל התדרדר.

הדבר משתקף בנבואה של הושע (הושע י2 - י7). בקטע הבא, דברי הנביא מסומנים בכתב בולט, והפירוש (ע"פ מלבי"ם) בכתב רגיל:

2. חלק ליבם של בני ישראל על המלך , עתה יאשמו - המחלוקת הזאת תגדיל את אשמתם ; הוא - המלך - יערוף את מזבחותם שעשו לעבודה זרה , ישודד מצבותם שעשו לעבודה זרה .

3.  כי עתה יאמרו : ' אין מלך לנו - אנחנו לא מכירים במלך הזה! כי לא יראנו את ה’, והמלך מה יעשה לנו ?! - הוא רוצה להכריח אותנו לירוא את ה' בניגוד לרצוננו? מי הוא בכלל?! '.

4. על תלמי שדיי – על תלמים בשדה – התאספו בני-ישראל, דיברו דברים רעים על המלך (כמו הדברים שנזכרו בפסוק הקודם), ואז אלות שוא כרות ברית נגד המלך ; ופרח כראש משפט -- חרצו עליו משפט מר כמו ראש (=עשב מר), כלומר, חרצו את דינו להריגה.

5. הסיבה לכל המשפט הזה מתוארת בפסוק הבא: ל גורלן של עגלות בית אוון , יגורו – חששו -- שכן שומרון, כי אבל עליו - על בית-אוון - עמו, וכמריו עליו יגילו (הכמרים שהיו חוגגים איתו) - על כבודו - של בית-אוון - כי גלה ממנו. [למה כתוב "עגלות", הרי בבית-אל היה "עגל" – זכר יחיד?! ייתכן שזה היה מנהגם של עובדי האלילים: כמו שהביאו לעגל אוכל ושתייה – כך גם הביאו לו "עגלות" (כלומר פסלים בצורת עגלות) כדי שיוכל "להשתעשע"... המלך הסיר מבית-אל (=בית-אוון) את 'כבודו', כלומר את עגל-הזהב שהיה בו, ולכן שוכני שומרון התחילו לחשוש לגורלן של העגלות שלו - הם חששו שהמלך יסיר גם אותן]. לכן הם החליטו להלשין על המלך (הושע-בן-אלה) לאשור, אבל זה לא יעזור להם, כי -

6. גם אותו - את העגל - לאשור יובל, מנחה למלך ירב; - גם את העגל הם ייאלצו להסגיר לאשור כשהוא ישתלט על הארץ; בושנה אפריים ייקח, ויבוש ישראל מעצתו - ישראל יבושו ויתאכזבו מהעצה להלשין על המלך ולמרוד בו, כי -

7. העצה הזאת תביא מוות גם על שומרון עצמה: נדמה ונכרתה שומרון, כי מלכה היה כקצף על פני מים.

תגובות