ספר יונה - ספר הבריחה והשיבה

קוד: ספר יונה - ספר הבריחה והשיבה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: ישראל אלתר

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של ישראל אלתר; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

נפתח את השיעור במשלי י"ז,  ודי לחכימא ברמיזא ("גם אויל מחריש … ").

מהי המהות של ספר יונה?

פרקים א' וב' עוסקים בנסיון הבריחה של יונה וכשלונו (זהו ניסיון הבריחה הראשון בתנ"ך) ואילו פרקים ג' וד' עוסקים בדיון שבין יונה לקב"ה בעניין התשובה. שני החלקים נראים שונים לגמרי אחד מהשני, ואולי היה ניתן לכתוב אותם כשני ספרים שונים?

תשובה: פרקים א-ב מדברים על הבריחה, פרקים ג-ד מדברים על השיבה. התשובה היא חיבור של הבריחה והשיבה.

הן אצל נח והן אצל ישעיהו היונה מסמלת נאמנות (כמו שהיונים חוזרות לארובותיהן כך עם ישראל יחזור לארצו. אמיתי - מלשון אמת. נינוה - בית הדג (בארמית), הדג משמש כאלוהי נינוה.

למה יונה לא מקבל את תשובת נינוה ולא מסכים עם ה' שסולח להם?

יונה ד', ב': "כי אתה אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה" - ה' אתה רחמן ואינך נוהג לפי מידת הדין. תכונת הנביא לומר אמת וזה סותר את תכונת הנביא.

הרב קוק: כשהקב"ה טבע בבריאה את המושג חטא, הוא גם טבע את המושג תשובה - האפשרות לתקן את החטא.

ירידות: השורש י.ר.ד משמש כמילה מנחה בתחילת פרק א'. הוא מופיע כ - 4 פעמים ("וירד יפו", "וירד בה {באניה}", "ירד אל ירכתי הספינה", "וישכב וירדם" - גם במילה זו מופיע השורש י.ר.ד)

"וימצא אניה באה תרשיש", האם קו יפו - תרשיש היה כ"כ נפוץ שבמקרה יונה רצה לנסוע לתרשיש ובמקרה מצא אניה שנוסעת לתרשיש? התשובה שזה מאת ה' (בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו). יונה מגיע לספינה ועולה עליה, כשמתחילה הסערה הוא יורד לירכתים ונרדם ורב החובל מגיע ומבקש ממנו להתפלל.

הנמשל: רב החובל = הקב"ה, הספינה = העולם, יונה = עם ישראל, הסערה = חודש אלול, כלומר, הקב"ה מעורר את בני ישראל ע"י חודש אלול לשוב בתשובה לפני ראש השנה ויום הכיפורים, ותגובתו של יונה היא בריחה מהמציאות (אפילו כשרב החובל/הקב"ה אומר לו בפירוש: "מה לך נרדם קום קרא אל אלוקיך" - הוא בורח).

בראשית ג': בחטא עץ הדעת, הן אדם והן חווה בורחים מאחריות.

שמו"א י"ג: שאול מתנער מאחריות על שלא חיכה לשמואל בהעלאת העולה לפני המלחמה.

שמו"א ט"ו: שאול מתנער מאחריות למחיית עמלק בניגוד לדוד (שמו"ב י"ב) שמיד חוזר בתשובה.

סיכום: כל עוד אדם בורח מעצמו ולא מכיר בטעויותיו אין לו סיכוי לחזור בתשובה, אדם צריך לקבל על עצמו אחריות להכיר באחריות זו ורק אז אפשר לחזור בתשובה.

תגובות