קרנות וחרשים

קוד: קרנות וחרשים בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 12

באחד מחזונות זכריה (זכריה ב 1-4) רואה זכריה והנה ארבע קרנות.

והמלאך הדובר בו מסביר לו מה אלה: 'אלה הקרנות אשר זירו את יהודה, את ישראל וירושלים'.

לאחר מכן רואה זכריה: ארבעה חָרָשים.

והמלאך מסביר לו מה אלה באים לעשות: 'אלה הקרנות אשר זירו את יהודה כפי איש לא נשא ראשו, ויבואו אלה להחריד אותם, לידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרותה.'

מה משמעות המשל בחזון זה? בפרט:

1. קרנות לניגוח וחרשים אומני-ברזל / ע"פ דעת-מקרא

רוב המפרשים פירשו את המילה 'קרן' במשמעות כלי-ניגוח, כמו ב קרני ברזל (מל"א כב 11), ואת המילה "חָרָש" במשמעות אומן, כמו ב חָרָשֵי עץ וְחָרָשֵי אבן קיר (שמ"ב ה 11).  החרשים באים לגדוע ולהשמיד את הקרנות.  לפי זה:

אולם, לפי זה לא ברור:

2. קרנות להרעשה וחרשים שאינם שומעים / אראל סגל

נראה לי ש:

קרן היא כלי-תרועה, דומה לשופר, כמו (יהושע ו5) "במשוך בקרן היובל".

חרש הוא כמו חֵרֵש (בשינוי ניקוד).

חרדה היא פחד הגורם לתנועה מהירה ובריחה.

לפי זה:

סיכום

בחזון השני, 4 מנהיגים באים ומחרידים את הגויים הרעים, שרצו להבהיל את ישראל ולגרשם מארצם. בשלב זה, לעם ישראל אין יותר שום סיבה לפחד מאויבים, והוא יכול להתחיל לחזור לארץ בהמוניו. זהו הנושא של החזון השלישי.

תגובות