דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות

קוד: דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: מצודת דוד

אל: פירוש על ספר זכריה

כתוב בזכריה ט 17: "... דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות ".

פירש 'מצודת-דוד' (ציטוט מדוייק): "מרבית הדגן אשר תצמיח הארץ יוסיף תת כח ואומץ אל הבחורים, ומרבית היין יפתח פי הבתולות לדבר שירות וזמירות , עם כי מדרכן למעט בדיבור הנה לרוב השמחה ירבו בדברי שיר וזמר "...

תגובות