למרות עיני כבודו

קוד: ביאור:ישעיהו ג8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחת התוכחות למנהיגים בספר ישעיהו היא:

ישעיהו ג8: "כִּי כָשְׁלָה יְרוּשָׁלִַם, וִיהוּדָה נָפָל; כִּי לְשׁוֹנָם וּמַעַלְלֵיהֶם אֶל ה', לַמְרוֹת עֵנֵי כְבוֹדוֹ"

למרות = להמרות;

הביטוי המקובל בלשון המקרא הוא " להמרות את פי ה' ", למשל (דברים א26): "וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת, וַתַּמְרוּ אֶת פִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם"; אך בפסוק שלנו יש ביטוי שונה במקצת " להמרות את עיני ה' "; אם "להמרות את פי ה'" משמעו "לעשות ההיפך ממה שה' דיבר בפיו", הרי ש"להמרות את עיני ה'" משמעו "לעשות את ההיפך ממה שנראה בעיני ה'".

הביטוי "בעיני ה'" נזכר, בין השאר, ב דברים ו18: "וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה', לְמַעַן יִיטַב לָךְ וּבָאֶתָ וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֶיךָ". פסוק זה מתפרש (ע"פ רש"י)כמצוה לעשות פשרה לפנים משורת הדין (ראו גם היושר כערך); לפי זה, ייתכן שהמנהיגים באותה תקופה קיימו את כל מצוות ה', את כל הדברים שה' דיבר בפיו, אבל לא עשו פשרה לפנים משורת הדין, לא עשו הישר בעיני ה':

כי כשלה ירושלים, ויהודה נפל, והסיבה היא -
כי לשונם ומעלליהם אל ה' - אמנם הם מדברים ומתנהגים כאנשים יראי ה', אבל מעשיהם -
למרות עיני כבודו - ממרים ומתנגדים לישר בעיני ה', כי אינם עושים לפנים משורת הדין.
הפסוק הבא ממשיך את הרעיון.

פירושים נוספים

1. מקובל לפרש "לשונם ומעלליהם אל ה'" = "להכעיס את ה'" (רש"י, מצודות); לפי זה, ההמשך "למרות עיני כבודו" משמעו:

1א. להמרות ולהכעיס לעיני ה', לנגד עיניו - למרות שהם יודעים שה' רואה אותם, הם פועלים נגדו (רש"י);

1ב. למרות ענייני כבודו - להתנגד לכל העניינים הקשורים לכבוד ה' (רש"י);

1ג. וייתכן שהדגש על "עיני כבודו" בא ללמד, שהחטא קשור לראיה - ראו גם בפסוק הבא הכרת פניהם ענתה בם.

2. אך יש שפירשו "לשונם ומעלליהם אל ה'" = "לעבוד את ה'", לפחות כלפי חוץ (מלבי"ם); וכך פירשנו למעלה. לפי פירוש זה, יש להסביר את המשך הפסוק "למרות עיני כבודו":

2א. יש שפירשו, שעבודת ה', הנעשית באופן חיצוני בלבד וללא כוונה פנימית, פוגעת בכבודן של עיני ה', כי עולה ממנה המסר כאילו ה' מסתכל רק על החיצוניות ואינו רואה את המחשבות המקולקלות: "בזה ימרו כבוד עיני השגחתו, כאילו כעיני בשר עיניו, הבלתי צופה תעלומות לב" (מלבי"ם; מצודות);

2ב. ואנו פירשנו למעלה, שעבודת ה', שבה מקפידים תמיד על שורת הדין ולא מנסים לעשות מעבר לכך פוגעת במעשה הטוב והישר בעיני ה'.

תגובות