ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה

קוד: ביאור:ישעיהו כט10 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו כט10: "כִּי נָסַךְ עֲלֵיכֶם ה' רוּחַ תַּרְדֵּמָה, וַיְעַצֵּם אֶת עֵינֵיכֶם אֶת הַנְּבִיאִים, וְאֶת רָאשֵׁיכֶם הַחֹזִים כִּסָּה"

- אתם מתמהמהים ומשתעשעים ולא מתכוננים למלחמה, כי ה' נסך (יצק) עליכם רוח תרדמה; הוא הרדים את הנביאים שהם העיניים שלכם, האמורים לראות את העתיד; והסתיר מידע מהחוזים שהם הראשים שלכם, האמורים לדעת איך להנהיג אתכם.

דקויות

איך צריך לפסק את הפסוק? כמו במקומות נוספים בתנ"ך, גם בפסוק זה יש הבדל בין הפיסוק של טעמי המקרא, לבין הפיסוק המסתבר מן התקבולת:

1. על פי טעמי המקרא, יש לפסק את הפסוק כך: "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם; את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה"; כי המילה "עיניכם" מוטעמת באתנחתא (שהיא כמו נקודה-פסיק בלשון ימינו). ושיעור הכתוב הוא "ה' הרדים אתכם ועצם את עיניכם, ובנוסף לכך ה' כיסה את הנביאים ואת החוזים". לפי פיסוק זה, הפסוק מבחין בין האנשים הפשוטים לבין המנהיגים:

מה ההבדל בין נביאים לחוזים? - ייתכן ש"הנביאים" הם נביאי האמת, ו"ראשיכם החוזים" הם נביאי השקר, ומשמעות הפסוק היא, שה' כיסה את כל המנהיגים הרוחניים - גם האמיתיים וגם השקריים - ואף אחד מהם אינו יודע איך להנהיג (ראו בפסוקים הבאים, פירוש 1).

2. על-פי התקבולת, יש לפסק את הפסוק כך: "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה; ויעצם את עיניכם את הנביאים, ואת ראשיכם החוזים כיסה"; כי באופן זה, החצי השני של הפסוק מתחלק לשתי צלעות עם מילים מקבילות בסדר הפוך (תקבולת כיאסטית: "ויעצם" מקביל ל"כיסה", "עיניכם" מקביל ל"ראשיכם", "הנביאים" מקביל ל"החוזים"). ושיעור הכתוב הוא "ה' הרדים אתכם, ובנוסף לכך ה' עצם את עיניכם שהם הנביאים, וכיסה את ראשיכם שהם החוזים". לפי פיסוק זה, הפסוק מבחין בין הנביאים לבין החוזים:

ה' עצם את עיניו של העם וגם כיסה את ראשו, כלומר - מנע מידע מנביאי העם וגם בלבל את חוזי העם; ואף אחד מהם אינו יכול ואינו רוצה להנהיג (ראו בפסוקים הבאים, פירוש 2).

הקבלות

גם בספר תהלים נאמר, שכאשר עם ישראל לא שומע בקול ה', ה' נותן להם ללכת אחרי עצות שגויות, תהלים פא13: "וָאֲשַׁלְּחֵהוּ בִּשְׁרִירוּת לִבָּם, יֵלְכוּ בְּמוֹעֲצוֹתֵיהֶם" (פירוט).

המאמר נכתב בתמוז ה'תשס"ה.

תגובות