ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה

קוד: ביאור:ישעיהו כט10 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: ישעיהו כט שנכתבה ב16:17:32  16.06.2005


ישעיהו כט 10: "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה ". איך צריך לפסק את הפסוק? כמו במקומות נוספים בתנ"ך, גם בפסוק זה יש הבדל בין הפיסוק של טעמי המקרא, לבין הפיסוק המסתבר מן התקבולת:

  1. על פי טעמי המקרא, יש לפסק את הפסוק כך: "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם; את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה"; כי המילה "עיניכם" מוטעמת באתנחתא (שהיא כמו נקודה-פסיק בלשון ימינו). ושיעור הכתוב הוא "ה' הרדים אתכם ועצם את עיניכם, ובנוסף לכך ה' כיסה את הנביאים ואת החוזים" .
  2. אך על-פי התקבולת, יש לפסק את הפסוק כך: "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה; ויעצם את עיניכם את הנביאים, ואת ראשיכם החוזים כיסה"; כי באופן זה, החצי השני של הפסוק מתחלק לשתי צלעות עם מילים מקבילות בסדר הפוך (תקבולת כיאסטית: "ויעצם" מקביל ל"כיסה", "עיניכם" מקביל ל"ראשיכם", "הנביאים" מקביל ל"החוזים"). ושיעור הכתוב הוא "ה' הרדים אתכם, ובנוסף לכך ה' עצם את עיניכם שהם הנביאים, וכיסה את ראשיכם שהם החוזים" .

הפיסוק משפיע על המשמעות:

1. על-פי טעמי המקרא, הפסוק מבחין בין האנשים הפשוטים לבין המנהיגים:

ייתכן, ש"הנביאים" הם נביאי האמת, ו"ראשיכם החוזים" הם נביאי השקר, ומשמעות הפסוק היא, שה' כיסה את כל המנהיגים הרוחניים - גם האמיתיים וגם השקריים - ואף אחד מהם אינו יודע איך להנהיג (ע' בפסוקים הבאים, פירוש 1 ).

2. על-פי התקבולת, הפסוק מבחין בין הנביאים לבין החוזים:

ה' עצם את עיניו של העם וגם כיסה את ראשו, כלומר - מנע מידע מנביאי העם וגם בלבל את חוזי העם; ואף אחד מהם אינו יכול ואינו רוצה להנהיג (ע' בפסוקים הבאים, פירוש 2 ).

תגובות