מלחמת הלבנון בכרמל

קוד: ביאור:ישעיהו כט17 בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

ישעיהו כט17: "הֲלוֹא עוֹד מְעַט מִזְעָר; וְשָׁב לְבָנוֹן לַכַּרְמֶל, וְהַכַּרְמֶל לַיַּעַר יֵחָשֵׁב".

הפסוק נמצא בתוכחה של ישעיהו לחוטאים בסתר (ראו הוי, המעמיקים מה' להסתיר עצה!).

הלבנון יהפוך לכרמל - מה מסמל כל אחד מהם?

1. ע"פ ש' ל' גורדון, הלבנון מסמל שממה - איזור המכוסה ביערות ארזים ובשלג-עולמים, ואינו ראוי למגורי אדם; והכרמל מסמל פריון - איזור המכוסה בכרמים ובגני-חמד (נראה לי שגם ב"דעת מקרא" פירשו פירוש דומה).

 
2. לכן נראה לי, שהכרמל מסמל דווקא את הרכות והעדינות; וכך פירשו רד"ק ומצודות.  

כרמל הוא מקום של שדות מרעה ותבואה - מקום שמכוסה בעשבים ובצמחים נמוכים; והוא מנוגד ללבנון - המכוסה בעצים גבוהים ואדירים.

"ושב לבנון לכרמל", כלומר - החזקים והנכבדים, המשולים לארזי הלבנון, ישפלו ויהיו נמוכים כמו השיחים והעשבים שבכרמל;

"והכרמל ליער ייחשב", כלומר - החלשים והשפלים, המשולים לכרמל, יהיו גבוהים וחזקים כמו עצי היער (נחשב = היה דומה חלקית ל-).

ופרופ' יהודה פליקס פירש שהכרמל מציין את החורש, שבו יש עצים נמוכים; בניגוד ליער, שבו יש עצים גבוהים. והנמשל כנראה דומה.

גם הפסוק הבא מדבר על נושא דומה - בעלי-המום יבינו את מה שהחוזים והחכמים אינם מבינים.

תגובות