על סוס ננוס

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 13:42:06  16.08.2009, כתוספת/תגובה ל: נושא

ישעיהו ל16: " ותאמרו 'לא, כי על סוס ננוס!' - על כן תנוסון; ו'על קל נרכב!' על כן יקלו רדפיכם "

בני יהודה בתקופת הנביא ישעיהו רצו לכרות ברית עם מצרים כדי להילחם באשור, אך הנביא טען שהם צריכים להיות נייטרליים ולבטוח בה' שיציל אותם משתי המעצמות. בפסוקנו, מתאר ישעיהו את דבריהם של תומכי הברית. הם תיכננו להביא סוסים ממצרים, ואמרו על סוס ננוס , כלומר:

1. בזכות הסוסים יהיה לנו מנוס , ישועה וניצחון: שמואל ב כב3: " אלהי צורי אחסה בו, מגני וקרן ישעי, משגבי ומנוסי , משעי מחמס תשעני ", ירמיהו טז19: " ידוד עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה... " (ע"פ אברהם אהוביה, "ככל הכתוב") ; בזכות הסוסים נצליח לנוס , לצאת מהמלחמה כמנצחים.

2. בזכות הסוסים יהיה לנו נֵס , הרמה והגבהה כמו מוט גבוה: " נתרומם כנֵס הזה בעזרת סוסים הבאים ממצרים " ( מצודות) .

3. ובמקרה הכי גרוע, אם לא נצליח לנצח את האשורים, הסוסים יאפשרו לנו לנוס ולברוח משם, כך שאין לנו מה להפסיד: " נתקשר במלכי מצרים, ונביא משם סוסים קלים לנוס " ( רש"י) .

וכן אמרו " על קל נרכב ", כלומר נקנה ממצרים סוסים ומרכבות קלים ומהירים, נרכב וננצח במלחמה.

והנביא ניבא שעונשם יהיה "מידה כנגד מידה":

במקום לנוס מלשון נס וניצחון, הם ייאלצו לנוס ולברוח מפני האשורים - " על כן תנוסון ";

ובמקום לרכב על סוס קל , דווקא אויביהם יהיו קלים ומהירים להשיג אותם - " על כן יקלו רודפיכם ".


תגובות