לדאוג שהחוטאים יפחדו

קוד: ביאור:ישעיהו לג14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחד מתפקידיו של השלטון הוא, לדאוג שכל האזרחים יוכלו לחיות בשלוה ובביטחון, חוץ מהחוטאים; החוטאים צריכים לחיות בפחד. כך לומדים מדבריו של ה' בפי ישעיהו:

ישעיהו לג13-16: "שִׁמְעוּ רְחוֹקִים אֲשֶׁר עָשִׂיתִי, וּדְעוּ קְרוֹבִים גְּבֻרָתִי: פָּחֲדוּ בְצִיּוֹן חַטָּאִים, אָחֲזָה רְעָדָה חֲנֵפִים 'מִי יָגוּר לָנוּ אֵשׁ אוֹכֵלָה? מִי יָגוּר לָנוּ מוֹקְדֵי עוֹלָם? הֹלֵךְ צְדָקוֹת וְדֹבֵר מֵישָׁרִים... הוּא מרומִים יִשְׁכֹּן...'"

ה' כביכול 'מתפאר' במעשי הגבורה שלו: שמעו... אשר עשיתי... גבורתי, ומעשי הגבורה שלו מתבטאים בכך שהחוטאים בציון פוחדים: פחדו בציון חטאים.

כנראה שהכוונה להשמדת צבא סנחריב שצר על ירושלים, כפי שמתואר בפסוקים הקודמים: "והיו עמים משרפות סיד...". החוטאים נמלאו פחד כשראו את האש שאכלה את מחנה סנחריב, הם חששו שהאש תאכל גם אותם, ואמרו "מי יגור לנו אש אוכלה" - מי יוכל להמשיך ולחיות בעיר שבה ה' שולט בגבורתו? והם הסיקו את המסקנה המתבקשת - "הולך צדקות ודובר מישרים... הוא מרומים ישכון..." - רק מי שילך בצדק וביושר יוכל לשכון בבטחון בעיר ה'.

כל שלטון צריך ללכת בדרכים אלה של ה': להטיל פחד על החוטאים, כך שיבינו שרק התנהגות בצדק וביושר תאפשר להם לחיות בביטחון.

מקורות ופירושים נוספים

1. רש"י פירש את פחדם של החוטאים באופן דומה - פחד מפני ה', המעורר לתשובה: "פחדו בציון חטאים - היאך ימצאו פתח לתשובה. מי יגור לנו אש אוכלה - כלומר מי יעמוד בעדנו לשכך חימה בוערת?... מי הוא לנו שיגור בציון עם הצור שהוא אש אוכלה? והוא משיב: אוהב צדקות..."

2. אך יש שפירשו את הפחד באופן שלילי - כחטא בפני עצמו הנובע מחוסר-ביטחון בה' - פחד מפני האשורים: "אז, בבוא אשור על ציון, הצדיקים בטחו בה', אבל החטאים פחדו." (מצודת דוד).

3. אפשר גם להסיק מפסוקנו, שכאשר אדם מרגיש פחד, זה סימן שיש לו חטא שהוא צריך לתקן: "תלמיד אחד היה הולך אחרי רבי ישמעאל בן רבי יוסי בשוק של ציון. ראה רבי ישמעאל שהתלמיד מפחד. אמר לו: חוטא אתה, שכתוב פחדו בציון חטאים!" (תלמוד בבלי, ברכות ס. בתרגום לעברית). כך נהג גם יעקב אבינו; ראו: פחדיו של יעקב, משלי כח14: "אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד, וּמַקְשֶׁה לִבּוֹ יִפּוֹל בְּרָעָה" (פירוט).

תגובות