העורכים לגד שולחן, והממלאים למני ממסך

קוד: ביאור:ישעיהו סה11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו סה11: "וְאַתֶּם, עֹזְבֵי ה', הַשְּׁכֵחִים אֶת הַר קָדְשִׁי, הָעֹרְכִים לַגַּד שֻלְחָן וְהַמְמַלְּאִים לַמְנִי מִמְסָךְ"

הנביא מוכיח את בני ישראל, העוזבים את ה', שוכחים את המקדש, ועושים סעודות ומשתאות:

מי הם גד ו מני? שני פירושים:

1. עבודת אלילים כלשהי:

לפי זה התוכחה מכוונת כלפי עובדי האלילים, השוכחים את ה' ועושים סעודות ומשתאות לכבוד אלילים;

2. חבורות של אנשים:

לפי זה, התוכחה מכוונת כלפי הנהנתנים, השוכחים את ה' ומבלים את ימיהם בסעודות ומשתאות לכל החבר'ה: "הרודפים אחר תענוגים ואת פועל ה' לא יביטו" (מלבי"ם).

תגובות