אש קדחה באף ה'

קוד: אש קדחה באף ה' בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: ע"פ איתמר, רועי מ'

אל: פירושים וסימנים ירמיהו ביטויים

[כתב: אראל סגל; סייעו: איתמר מירון, רועי מעודה]

בספר ירמיהו ישנם שני קטעים דומים:

ירמיהו יז3 - יז4

ירמיהו טו13 - טו14

חטאת יהודה, כתובה בעט ברזל -- בציפורן שמיר: חרושה על לוח ליבם, ולקרנות מזבחותיכם. כזכור בניהם מזבחותם, ואשריהם על עץ רענן, על גבעות הגבוהות.

אוי לי אימי – כי ילדתיני איש ריב ואיש מדון, לכל הארץ; לא נשיתי ולא נשו בי, כולו מקללווני! אמר ה': 'אם לא שיריתיך לטוב; אם לא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה את האויב. הירוע ברזל ברזל מצפון, ונחושת?... אתה ידעת ה', זוכרני ופוקדני והינקם לי מרודפיי... דע שאתי עליך חרפה...

הררי בשדה:

1

חילך כל אוצרותיך לבז אתן;...

חילך ואוצרותיך לבז אתן, לא במחיר;...

2

במותיך בחטאת בכל גבוליך.

ובכל חטאותיך, ובכל גבוליך.

1

ושמטת, ובך מנחלתך אשר נתתי לך,

1

והעבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת:

והעברתי את אויביך בארץ לא ידעת,

3

כי אש קדחתם באפי, עד עולם תוקד.

כי אש קדחה באפי, עליכם תוקד.

4

למרות הדמיון, כל אחד מהקטעים עוסק בנושא שונה:

מהבדל זה נובעים ההבדלים האחרים בין הקטעים:

1. תיאורים גיאוגרפיים:

2. עלבונות:

3. רדיפה לעומת עבודה:

4. חומרת העונש:


תגובות