חורבן המואסים בדבר ה'

קוד: חורבן המואסים בדבר ה' בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בספר ירמיהו יש שני קטעים דומים:

 

ח8-12

ו9-14

 

[ח13] אסוף אסיפם, נאום ה'; אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, והעלה נבל - ואתן להם יעברום .

כה אמר ה' צ' : עולל יעוללו כגפן שארית ישראל ; השב ידך, כבוצר, על סלסילות.

1

 

איכה תאמרו חכמים אנחנו, ותורת ה' איתנו; אכן הנה לשקר עשה, עט שקר סופרים.   הובישו חכמים, חתו ויילכדו; הנה בדבר ה' מאסו, וחכמת מה להם .

על מי אדברה ואעידה, וישמעו--הנה ערלה אוזנם, ולא יוכלו להקשיב; הנה דבר ה', היה להם לחרפה--לא יחפצו בו .

 3

לכן אתן את נשיהם לאחרים, שדותיהם ליורשים -

ואת חמת ה' מלאתי, נלאיתי הכיל--שפוך על עולל בחוץ, ועל סוד בחורים יחדיו:   כי גם איש עם אישה יילכדו, זקן עם מלא ימים. ונסבו בתיהם לאחרים, שדות ונשים יחדיו :   כי אטה את ידי על יושבי הארץ, נאום ה'.

 

כי מקטון ועד גדול כולו בוצע בצע; מנביא ועד כהן כולו עושה שקר.

כי מקטנם ועד גדולם כולו בוצע בצע; ומנביא ועד כהן כולו עושה שקר.

 

וירפו את שבר בת עמי , על נקלה, לאמור 'שלום שלום'; ואין שלום.

וירפאו את שבר עמי על נקלה, לאמור 'שלום שלום'; ואין שלום.

2

הובישו, כי תועבה עשו; גם בוש לא יבושו, והיכלם לא ידעו - ( בושה מצילה ממוות )

הובישו, כי תועבה עשו; גם בוש לא יבושו, גם הכלים לא ידעו - ( בושה מצילה ממוות )

 

לכן ייפלו בנופלים בעת פקודתם ייכשלו, אמר ה' .

לכן ייפלו בנופלים בעת פקדתים ייכשלו, אמר ה'.

 

 

איך אפשר להסביר את ההבדלים?

תשובות

  1. "עוללות" לעומת "אין ענבים בגפן"
  2. "עמי" לעומת "בת-עמי"
  3. "ערלה אוזנם" לעומת "שקר סופרים"

 

1. "עוללות" לעומת "אין ענבים בגפן" / יהודה אייזנברג

ע"פ מאמרו של יהודה אייזנברג מאתר דעת , הנבואה השניה מאוחרת יותר: בנבואה הראשונה עדיין יש ענבים בגפן - גם אם רק עוללות (ענבים קטנים), בנבואה השניה כבר בכלל "אין ענבים בגפן". לטענתו, בפרק ו מדבר הנביא קודם החורבן הסופי, ובפרק ח מדבר הנביא על החורבן כאילו כבר היה ונגמר. אבל לי [אראל] לא נראה שזה נכון, מכמה סיבות:

 

 

2. "עמי" לעומת "בת עמי" / אראל סגל

הנבואה הראשונה מתייחסת ל"עמי", והנבואה השניה מתייחסת ל"בת-עמי".

בדרך כלל, בספר ירמיהו, הכינוי "עמי" מופיע בפסוקי זעם ותוכחה, והכינוי "בת-עמי" מופיע בפסוקי אבל וצער על החורבן . נראה שה' כועס על "עמי" על שהוא עזב את ה', אבל מרחם על "בת-עמי" על כך שהיא תסבול מחורבן.

הפסוק ו13, שמופיע בטבלה למעלה, הוא אחד מיוצאי הדופן - נראה שהנביא מצטער על "שבר עמי". עדיין לא מצאתי הסבר לזה.

 

3. "ערלה אוזנם" לעומת "שקר סופרים"

עם מי התורה?

תגובות