ירמיהו מתייאש כשעוברים הימים המיועדים לישועה

קוד: ביאור:ירמיהו ח20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ירמיהו ח20: "עָבַר קָצִיר, כָּלָה קָיִץ; וַאֲנַחְנוּ לוֹא נוֹשָׁעְנוּ" - מדוע ירמיהו מזכיר דווקא את הקציר ואת הקיץ?


1. ע"פ רש"י, "ציפינו לעזרת מצרים ולא באה. אמרנו 'יעבור הקציר ויהיה פנויים ויבואו', והנה עבר זמן הקציר באייר, וזמן הקיץ בתמוז, ולא באו".

2. ולי נראה, כמו שאנחנו מחכים לישועה בתאריכים מסויימים (כגון בניסן, שמסורת בידנו שבו אנחנו עתידים להיגאל; או בתשעה באב, שמסורת בידנו שיהפוך ליום שמחה) כך ייתכן שגם בזמן ירמיהו חיכו לישועה דווקא בתאריכים מסויימים, וכשהתאריכים הללו עברו, הייאוש גבר:

תגובות