על מה אבדה הארץ?

קוד: ביאור:ירמיהו ט11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ירמיהו ט11-12:
"מי האיש החכם ויבן את זאת,
ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה -
על מה אבדה הארץ, נצתה כמדבר מבלי עבר?
ויאמר ה':
על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם,
ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה
" השאלה "על מה אבדה הארץ" מוצגת כאן כשאלה קשה מאד, שאף אדם לא יודע לענות עליה:

וכך אמר ר' יהודה (בתלמוד בבלי, בבא מציעא פה., נדרים פא.): "... אמר רבי יהודה: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת...:


מה כל כך קשה בשאלה הזאת? והרי ירמיהו עצמו, בפרקים הקודמים של הספר, פירט עבירות רבות שבגללן באה פורענות על הארץ!

1. ייתכן שהשאלה היא, מאיפה הכל התחיל - מה העבירה שעומדת בשורשן של כל שאר העבירות. כשהחורבן כבר מגיע, כל אחד יכול לראות את הסיבות - אמונה בכוחות-שווא ("עבודה זרה"), רדיפת תענוגות ("גילוי עריות"), שנאת-חינם ואלימות ("שפיכות דמים"); אולם הנביא ירמיהו לא הסתפק בכך - הוא רצה לדעת מאיפה הכל התחיל; איך ייתכן שעם ישראל, עם מאמין ומוסרי, שהלך אחרי ה' במדבר, הגיע לעבירות בדרגה כזו, שכבר לא נשארה אפשרות לתיקון? מהו השורש - העיקר - שממנו צמחו כל החטאים? (כדברי מצודת דוד: "מה הדבר העיקרי בדבר החורבן?"); והתשובה היא "על עזבם את תורתי" - לא למדו תורה, או לא התייחסו לתורה באופן הראוי; ראו על עזבם את תורתי.

2. וייתכן שהשאלה היא, מדוע החורבן היה כה מוחלט, עד שהארץ אבדה לגמרי, "נצתה כמדבר מבלי עובר"; מהו החטא החמור כל כך, שבגללו נגזר על הארץ חורבן ללא תקנה? (כדברי מלבי"ם: "כי הגם שענש ה' את ישראל בעבור עוונותיהם, לא היה ראוי שתאבד הארץ לגמרי עד שלא תהיה ראויה ליישוב כלל"). והתשובה היא "על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה" - הם חטאו בכל שלושת התחומים - גם בלימוד עיוני ("על עזבם את תורתי"), גם בלימוד מעשי ("ולא שמעו בקולי") וגם בהתנהגות ("ולא הלכו בה"), ולכן לא נשארה דרך לתיקון (מלבי"ם).


תגובות