>> >

: : 12 "

: 1

:

:

12: " : ' ' : '.   : ' ?!'"

- ,  24: "תּוּ מּהּ כּשׁ גּתּוּ בּ שׁשׁ אַ , תּוּ ' שׁוֹ נּ " (", ).   " " , " ?!".

, :  - ,   13: " : ': , , , , , ";   - - , 14: " , , '; ".  15: "כּ אָ ' יִשׂ : כּוֹ יּיִ זּ יּ, שׁ וֹ כּ גּוֹיִ שׁ אָ שׁ וֹ ".

, " ", 13-14?

1. ", : " , ... , , (" "), " " " ( '), " " ( "), , , " (").

2. ", -, " ".  ', 2: "אָ בּבּוֹ: ' '; שׁוּ וּ , שׂ וֹ". " ", , .   : - - .

- -. - ', - , ; ' , , . , -, .